تخریب مدیرروستا به چه قیمتی؟ چاپ ایمیل
اخبار پاس


Image
شکست همیشه به خودی خود تلخ است و انتقاد نیز همیشه واجب. اما اینکه در برخی مواقع دیده می شود که بعد از تحمل شکستی تلخ، برخی افراد به انتظار نشسته و در کمین، با دست زدن به یکسری انتقادات تخریبی سعی در رسیدن به اهداف خود دارند از تحمل شکست نیز تلخ تر است.

متاسفانه بعد از شکست پاس در تهران و برابر استقلال، شاهد طرح یکسری انتقادات تخریبی نسبت به تیم پاس و به ویژه سرمربی متین و محجوب به حیای این تیم بودیم. انتقادی که جز ایجاد خنده برای شنونده و یا خواننده مطلب تاثیری نخواهد داشت. لذا باشگاه پاس همدان بر خود واجب می بیند در راستای حمایت از اصغر مدیرروستا مطالبی را عنوان نماید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 اسفند 1388    | توسط: ائلمان ارسوی    |    |
نظرات()