فحش و ناسزا در شان تراكتوری ها و آذربایجانی ها نیست.منبع: اختصاصی  Traxtorchi.ir

تراكتوریها و آذربایجانیها تا بحال با تحمل كردن انواع و اقسام توهینها در میادین  ورزشی مخصوصا فوتبال توسط عده ای تماشاگر نما در تیمهای پایتخت و یكی دو شهر دیگر كشورمان ثابت كرده اند كه  آذربایجانی اصیل و با فرهنگ به هیچ عنوان حاضر نیست زبان و دهان خود را در مقابل جهالتها و نادانیهای اینگونه افراد آلوده كند.

 فرهنگ كهن آذربایجان و تركها در ایران از دیر باز مهد ادب و فروتنی و جوانمردی و مهمان نوازی بوده و همیشه این امر را به اثبات رسانده . چنانچه بسیاری از مهمانان مختلف و  بخصوص فارس زبان كشورمان خاطرات خوش سفر به آذربایجان را نتوانسته اند به راحتی از یاد ببرند و جسته و گریخته  نیز شاهد و شنونده  این امر و ماجرا از زبانشان بوده ایم.

 از روزی كه تراكتور به جمع  18 تیم لیگ برتر اضافه شده  متاسفانه در بعضی از شهرها شاهد توهین عده ای از تماشاگر نماهای تیمهای مختلف به هم وطنان آذربایجانیمان بوده ایم بطوری كه بعضی از این توهینها كه نشان از بی فرهنگی اینگونه افراد و احتمالا خصومت شخصیشان با تركها دارد موجبات ناراحتی تراكتوریها و حتی آذربایجانیها را فراهم ساخته .

 بد بختانه امروزه در ایران فحش دادن و ناسزا گفتن و توهین به یكدیگر بخصوص در میادین ورزشی  و تیمهای مختلف پایتخت و چند شهر دیگر  در طول 9 سال  لیگ برتر  تبدیل به امری عادی و آشنا شده كه بارها به گوش اكثریت مردم در نقاط مختلف كشور رسیده ,و جالب اینكه همیشه با وجود این همه بد دهنیها و فحشها و توهینها علیه هواداران و بازیكنان تیمهای دیگر همین افراد نادان و بی تربیت با بر عكس نشان دادن این مسایل  سعی در توجیح اعمال زشت و ناپسند خویش كرده اند.


حال سخن اینجاست كه این مسایل نا پسند و به دور از شخصیت انسانی و نشان دادن فرهنگ اینچنین پایینی چیزی به جز زیر سوال بردن تاریخ و تمدن یك ملت عایدش نمیشود. چرا كه تنها یك علف هرز كافی است تا تمام مزرعه را با خود به كام مرگ بكشد و  یا مثال هیزم  تر نیز با آتش  هیزم خشك از بین میرود.

در آخر مطلب سخنم با هواداران تراكتور و مردم آذربایجان است.

امروز ما تراكتوریها و آذربایجانیها همانند گذشته بایستی میادین ورزشی خود را به دور از این حركتهای نا پسند و زشت نگه داریم تا  كوچكترین بهانه ای دست افراد اینچنینی كه ذره بین خویش را متمركز به روی ما آذربایجانیها و تراكتوریها كرده اند ندهیم . زیرا این افراد برای توجیح كارهای زشت و بی جنبه خود در كمین نشسته اند تا با كوچكترین اشتباه و لغزش من و تو  و بزرگتر جلوه  دادن حركات هواداران تیم ما و تیمهای مقابل , در خیال خام خود پرده بر كارهای بی ربط و پوشالی خویش كشیده و بتوانند  سر خود را بین مردم بالا برده و دوباره ذهن پلیدشان را برای  اعمال كارهای  جهت دار و شیطانیشان در آینده به كار بیاندازند.و حتی برای رسیدن به هدف خویش در مواردی دست به تخریب هویت هواداران تیم مقابلشان میزنند و سعی میكنند با  تحریك هواداران تیم مقابل و سیاسی جلوه دادن آنها , تیم  را تضعیف نمایند.

پس من و توی آذربایجانی و تراكتوری و یا هر كسی كه با ما هم عقیده است باید هیچ بهانه ای دست اینگونه افراد كه در سایتهای مختلف ورزشی و غیر ورزشی مخصوصا در سایتهای تیم خودشان  كه بنام سایتهای به اصطلاح هواداری مشغول به جوسازی علیه ما هستند ندهیم تا همیشه سر افكنده در میان مردم باقی بمانند و نتوانند جرات توهین را در سرپرورانده و موجبات ناراحتی را فراهم سازند.البته ما همچنان بر این باوریم كه این اشخاص ورزش یك مملكت را به تمسخر كشیده و میادین مقدس ورزشی را تفرجگاهی برای خالی كردن عقده ها و كمبودهای خویش كرده اند!

به یاد داشته باشیم كه یك تراكتوری و آذربایجانی اصیل و هر جوانمردی كه نام خود را مرد گذاشته دهان خود را با فحش و ناسزا و و توهین آلوده نمیكند, چرا كه خصلت مردان گذشت و مردانگی است.

كارهای شایسته و نا شایسته ما در چنین میادینی توسط مادران  و خواهران  ما  نیز دنبال میشود. پس چگونه غیرت من و تو اجازه میدهد تا دهان خویش را اینگونه آلوده به كلماتی كنیم كه در شان ما نیست.

ما از اینجا از تمامی هوادارانمان میخواهیم كه در صورت مشاهده اینگونه حركات ناپسند توسط افراد انگشت شمار در میانشان   علیه تیم یا هواداران تیم مقابل,خودشان برخورد لازم را انجام دهند تا هم فرهنگمان را خدشه دار نكنیم و هم خدای نا كرده به علت  قرار گرفتن در چنین جو نا سالمی در لیگ برتر, شبیه این عده از افراد و هواداران تیمهای دیگر نشویم و  كمال اینگونه همنشینی به روی ما  نیز تاثیر نكند  تا  به امید خدا بهانه دست بد خواهان نیافتد.  

به امید سالی بهتر و شكوفا تر برای همه مردم عزیزمان بخصوص آذربایجانیهای قهرمان و تراكتوریهای عزیز و تیم محبوبمان تراكتور


                                                           


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 فروردین 1389    | توسط: ائلمان ارسوی    |    |
نظرات()